Wegrakingen

Is het een wegraking?

Kennelijk bewusteloos?
(Geen normale motoriek, niet-responsief, amnesie)
Bekijk de schematische weergaveOpent in nieuw venster
NIV logo