Wegrakingen

Is het een wegraking?

Voorbijgaand?

(Kort, hooguit minuten? Spontaan herstel?)

Langer bewusteloos

 • Intoxicaties
 • Hypoglycemie
 • Enz.

Voorbeelden

 • Vallen, intact bewustzijn, kataplexie
 • Geen val, veranderd bewustzijn (bv. complex partiële epilepsie)

Niet-traumatische wegraking

Traumatische wegraking

Hersenschudding

Syncope

 • Reflexsyncope
 • Orthostatische Hypotensie
Cardiaal:
 • Ritmestoornis
 • Structureel

Epileptisch insult

Gegeneraliseerd:
 • Tonisch
 • Clonisch
 • Tonisch-clonisch
 • Atoon

Psychogeen/ Functioneel

 • Pseudosyncope
 • Pseudo-epilepsie

Zeldzaam/ D.D.

 • Vertrobrobasilaire TIA
 • Subclavian Steal Syndroom
NIV logo