inFlow interactive charts
Licht traumatisch hoofd-/hersenletsel kinderen tot 16 jaar
Trauma capitis, Acceleratie/deceleratie hoofd (let op: kindermishandeling?)
Trauma capitis
  • iedere vorm van letsel van het hoofd, uitgezonderd oppervlakkige verwondingen aan het aangezicht;
  • opvang en beoordeling van een kind met een trauma geschiedt altijd in eerste instantie door de SEH-arts of (kinder)chirurg / traumatoloog.
Kindermishandeling: controleer SPUTOVAMO. Tekenen van kindermishandeling zijn:
  • verhaal ouders is incompatibel met verwondingen (ernst letsel t.o.v. opgeven hoogte val, anamnestisch geen trauma capitis;
  • meerdere verwondingen van verschillende data;
  • lang tijdsinterval tussen trauma en zoeken van adequate medische hulp;
  • val die niet kan worden bevestigd door andere personen dan verzorgen op het moment van het ongeval;
  • ander letsel dan het hoofdletsel.
EMV ≤ 13 of ABC-instabiel?

Zie protocol matig/ ernstig schedel-hersenletsel

Leeftijd?

1 of meer major criteria

1 of meer major criteria

Zie protocol 'Licht hoofd-/ hersenletsel volwassenen'

1 of meer minor criteria

1 of meer minor criteria

CT-hersenen + opname ter observatie

Naar huis met wekadvies?

Opname ter observatie

comment-avatar
Do you ❤️ flowcharts?
Made in the Netherlands 🧀
© 2024 | inFlow is a trade name of Mecosud B.V.