inFlow interactive flowcharts

Periprocedureel beleid - apixaban

Patiënt gebruikt apixaban preoperatief.

Bepaal bloedingsrisico van de ingreep

Zie Tabel periprocedureel bloedingsrisico
Kies het bloedingsrisico:

Laag bloedings-risico

Continueer apixaban.
Echter laatste tablet bij voorkeur 8-12 uur vóór de ingreep voorkomt topspiegel tijdens ingreep.

Intermediair bloedings-risico

Stop apixaban, afhankelijk van nierfunctie.

Hoog bloedings-risico

Stop apixaban, afhankelijk van nierfunctie.

Pauzeer apixaban

Pauzeren
  • eGFR ≥ 80: 24 uur voor ingreep
  • eGFR ≥ 50 - 80: 24 uur voor ingreep
  • eGFR ≥ 30 - 50: 24 uur voor ingreep
  • eGFR < 30: 36 uur voor ingreep

Pauzeer apixaban

Pauzeren
  • eGFR ≥ 80: 48 uur voor ingreep
  • eGFR ≥ 50 - 80: 48 uur voor ingreep
  • eGFR ≥ 30 - 50: 48 uur voor ingreep
  • eGFR < 30: 48 uur voor ingreep

Herstart apixaban

Herstart apixaban 24 uur postoperatief bij adequate hemostase. Tot die tijd: tromboseprofylaxe bij immobiele patiënt.

Herstart apixaban

Herstart apixaban 48 - 72 uur postoperatief bij adequate hemostase. Tot die tijd: tromboseprofylaxe bij immobiele patiënt.
comment-avatar
Do you ❤️ flowcharts?