Acuut hartfalen

Start

Vaatverwijders

NTG, Nitroprusside, nesiritide

Vaatverwijders en/ of inotropie

Dobutamine, Enoximone

Vulling?

Dobutamine, Enoximone en/ of Norepinefrine

Geen effect

inotropie

Goede reactie

Orale therapie, Furosemide, ACE-I
NIV logo